KSIĄŻKI I RAPORTY

„Jedzenie emocjonalne i inne podjadania.
Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem?”

„Jedzenie emocjonalne i inne podjadania. Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem?” to książka podsumowująca pierwszych dziesięć lat mojej pracy z kobietami w różnym wieku, które mozolnie szukały swojej drogi do wolności w jedzeniu: katując się dietami, w które same nie wierzyły, szukając pomocy bez autorefleksji, testując dziesiątki marketingowych bzdur i pseudonaukowych wynalazków, znosząc niejednokrotnie z zaciśniętymi zębami upokorzenie i drwinę bliskich. Wiele z tych cudownych i walecznych kobiet podobne drogi zaprowadziły pod przysłowiową ścianę. Wtedy to – zwykle w złości, buncie lub „załamce” – po kolejnych połkniętych na raz 5 batonikach fit lub misce makaronu z tuńczykiem (a potem lodami), jakimś cudem trafiły do mnie z komunikatem na wejście „Ja już nic nie wiem. Nie mam pomysłu. Niech mnie Pani zabije albo pomoże!”. I wtedy dopiero, gdy one opuściły gardę, mogłyśmy rozpocząć pracę nad odzyskaniem wolności w stosunku do jedzenia. Nad wyłączeniem zewnętrznych śmieciowych stymulatorów, nad prawdziwym słuchaniem siebie (co nie zawsze jest miłe na początku), nad jakością w wieloobszarowym karmieniu siebie, nad oduczeniem się setek idiotyzmów i szkodliwych nawyków, które przez lata same zadomowiły się w naszych umysłach, a także nad kosmosem i chaosem własnych emocji, ukrywanych za ścianą zaburzonej relacji z jedzeniem. Za każdym razem to piękny proces, a ja mam zaszczyt być jego elementem. To dla mnie ważne.
Książka jest syntezą tych dziesięciu lat przygody zawodowej z kobietami, które miały już dość zajadania, podjadania, dojadania, wyjadania, przejadania… a wszystko to absolutnie bez związku z fizycznym głodem i potrzebami ich organizmów. Książka pokazuje także w jakich obszarach musiałam uzupełnić swoją wiedzę (by zrozumieć otyłość jako chorobę czy mechanizmy psychosomatyki współczesnego człowieka) lub zbudować wiedzę od zera (by rozszyfrować pokrętny i wszechobecny marketing otyłości czy nauczyć się odczytywać z ciała i słów skrywane emocje).
Ta książka nie jest poradnikiem. Nie mówi, jak żyć, co jeść, a czego nie jeść. Nie uczy gotowania slim, nie doradza i nie odradza. Nie waży ani nie mierzy. Zamiarem autorek było spojrzenie na różne role, jakie jedzenie może odgrywać w życiu osób ogólnie zdrowych, a także pokazanie mechanizmów, pod wpływem których popadamy w tak częste dziś zaburzenia jedzenia. Chciałyśmy zaciekawić, zainspirować, nakłonić do refleksji czy momentami rozbawić. I mamy nadzieję, że nam się to udało 
Książkę napisałyśmy wspólnie z Joanną Derdą, doskonałą dziennikarką zdrowotną, która kilkanaście lat temu zainteresowała się tematyką relacji człowieka z jedzeniem, w konsekwencji czego przegadałyśmy dziesiątki godzin, których efektem jest kilka wywiadów i ta książka.

Kup i przeczytaj lub posłuchaj audiobooka:
https://sensus.pl/ksiazki/jedzenie-emocjonalne-i-inne-podjadania-jak-poprawic-swoje-relacje-z-jedzeniem-joanna-derda-marta-pawlowska,jedzem.htm#format/d


Raport: „Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną”

Pobierz plik:
https://izwoz.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Rola_samoleczenia_w_systemie_opieki_zorientowanym_na_wartos__c___zdrowotna__.pdf


Raport „Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy”

https://izwoz.lazarski.pl/projekty-badawcze/szkola-gmina-system-partnerstwo-przeciw-epidemii-otylosci-i-cukrzycy/


Raport „Choroba otyłościowa – profilaktyka, diagnostyka i leczenie.
Jak Polska wypada na tle innych krajów?”

https://izwoz.lazarski.pl/aktualnosci/choroba-otylosciowa-profilaktyka-diagnostyka-i-leczenie-jak-polska-wypada-na-tle-innych-krajow/