Diet & life coaching dla rodzin

Pakiety spotkań w cyklu coachingu dla rodzin

4 spotkania8 spotkań12 spotkań16 spotkań
1600 zł3000 zł4200 zł5280 zł
Spotkania dla członków rodzin odbywają się w formule online
(Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, Messenger)
lub stacjonarnie w domu rodzinnym, w najczęściej uczęszczanych
przez członków rodziny sklepach i restauracjach