BIO

„Historia ludzkości przypomina coraz bardziej wyścig między edukacją a katastrofą” to zdanie urodzonego ponad 100 lat przede mną brytyjskiego pisarza Herberta G. Wellsa, które niezmiennie traktuję jako osobiste zawodowe motto. Choć pesymistyczna wizja świata tego autora jest obca mojej naturze, to przytoczony cytat towarzyszy mi od lat, tchnąc wyjątkową aktualnością w refleksjach nad zadaną do życia rzeczywistością.

Moje życie zawodowe od lat biegnie dwiema schodzącymi się czasem ścieżkami, w każdej z nich posiadam odpowiednie wykształcenie, nieustannie się rozwijam, sięgając po nowe doświadczenia. Obie są moją pasją, żadnej się nie wyprę, zazdroszczę czasem innym osobom zawodowej „jednokierunkowości”. Jednak tylko czasem.

Rozpocznę od przedstawienia ścieżki zawodowej drugiej w kolejności historycznej, lecz pierwszej w tożsamości mojego zawodowego powołania. Jest nim relacja człowieka z jedzeniem. Od 12 lat jestem specjalistą żywienia człowieka, diet & life coachem, trenerem zdrowia rodziny, coachem relacji i interwencji kryzysowych, finiszuję także dodatkowe studia z psychodietetyki. Specjalizuję się w mechanizmach tycia i odchudzania, w marketingu otyłości, tzw. jedzeniu emocjonalnym, w zaburzeniach i współwystępujących kompulsjach jednoźródłowych. Na relację człowieka z jedzeniem lubię patrzeć z perspektywy „big picture”, uwzględniając aspekty fizyczne, emocjonalne, społeczne oraz duchowe.
Przeprowadziłam blisko 15 000 godzin coachingu indywidualnego i grupowego. Zrealizowałam dziewięć edycji autorskich warsztatów „Ja i jedzenie: karmię ciało czy zatykam duszę?” – pierwszych w Polsce poświęconych jedzeniu emocjonalnemu. W procesach coachingowych chętnie sięgam po elementy coachingu prowokatywnego oraz terapii narracyjnej. Mówię biegle po hiszpańsku, angielsku i francusku.

Historycznie natomiast pierwszą moją ścieżką zawodową jest zarządzanie profilaktyką chorób i promocją zdrowia, ze szczególną ekspertyzą w prewencji otyłości dzieci i młodzieży oraz w edukacji i komunikacji o zdrowiu. Ukończyłam iberystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie podyplomowe studia Public Relations Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiadam dyplom MBA z dysertacją o tematyce marketingu narodowego oraz dyplom EMBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia z pracą dedykowaną narodowej strategii rządu hiszpańskiego redukcji otyłości dzieci. Jak widać, pociąga mnie „narodowość”, choć jeszcze tego nie zgłębiłam 
Od 2022 roku jestem współtwórcą i kierownikiem autorskiego kierunku studiów podyplomowych Health Promotion & Prevention Manager/Zarządzanie Promocją Zdrowia i Profilaktyką Chorób w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Jestem autorką i współautorką opracowań naukowych dedykowanych prewencji nadmiernej masy ciała dzieci i młodzieży, a także ekspertem promocji zdrowia i komunikacji o zdrowiu Uczelni Łazarskiego. Jestem także jednym z założycieli Partnerstwa na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości, wykładowcą uniwersyteckim i prelegentem wydarzeń konferencyjnych.

Prywatnie interesuję się architekturą i kulturą Hiszpanii (także kulinarną), kocham dobre kino, podróżuję i piszę. Z konsekwencją walczę o jakość dostępnych na rynku produktów spożywczych, aktywnie sprzeciwiam się postępującemu konsumpcjonizmowi oraz z uporem nakłaniam do rozróżniania żywności w kluczu „żywność prawdziwa” i „żywność sztuczna”, zamiast w kluczu żywności zdrowej i niezdrowej. Wierzę w człowieka – w istotę człowieka, czyli jego serce, a nie jego rozum. Ten ostatni uważam – delikatnie mówiąc – za mocno przereklamowany.

Zapraszam do kontaktu:
e-mail: marta@korzenieskrzydla.pl
tel. +48 609 89 87 74

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/marta-pawłowska-mba-28b31988/

Facebook – Korzenie Skrzydła
https://www.facebook.com/KorzenieSkrzydla

Facebook Marta Pawłowska
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002281140546