Programy coaching zdrowia i diet coaching

COACHING ZDROWIA DLA KOBIET HARMONIA I DYNAMIKA

 • Program coachingowy dla kobiet szukających harmonii i pełni siebie, odnoszący się do 4-wymiarowej pełni zdrowia człowieka: fizyczności, emocjonalności, relacji i wartości/duchowości
 • Proces 3-miesięczny z możliwością kontynuacji, tygodniowy tryb sesji coachingowych
 • Doświadczenie przeglądu 4 wymiarów pełni zdrowotnej kobiety, zdobycie samowiedzy i wprowadzenie celowych zmian służących harmonii (przyjrzenie się poszczególnym sferom zdrowia, inteligencji emocjonalnej, reakcjom i nawykom stresowym, work-life balance)
 • Wypracowanie osobistego planu zmiany obrazu siebie, swoich postaw i nawyków, umiejętności i schematów działania – indywidualizacja zadań, inspiracji, porad i zasad, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia fizycznego oraz kobiecych cech osobniczych
 • Harmonizacja poszczególnych obszarów, zmiana i doświadczenie elementów nowej pełni, wykorzystanie praktyk diet coaching oraz mentoringu zdrowotnego, praca z ciałem i praca z emocjami, praca z relacjami i wartościami
 • Poznanie i doświadczenie siebie w każdym wymiarze człowieczeństwa i kobiecości: ciała, emocji i myśli, relacji i wartości/duchowości.

 

DIET COACHING KOBIETA INDYWIDUALNIE*

 • Program zmiany nawyków żywieniowych i/lub redukcji masy ciała
 • Proces 3 lub 6- miesięczny z tygodniowym lub 2-tygodniowym trybem sesji coachingowych
 • Mentoring żywieniowy w praktyce, indywidualizacja zadań, porad i zasad odżywiania
 • Uwzględnienie specyfiki fizyczno-emocjonalnej kobiety w procesie zmiany odżywiania i rozwoju autoobserwacji
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program regulacji skłonności
 • Nauka i doświadczenie długofalowej optymalizacji wagi i zmiany nawyków żywieniowych

DIET COACHING MĘŻCZYZNA INDYWIDUALNIE*

 • Program zmiany nawyków żywieniowych i/lub redukcji masy ciała
 • Proces 3 lub 6- miesięczny z tygodniowym lub 2-tygodniowym trybem sesji coachingowych
 • Mentoring żywieniowy w praktyce, indywidualizacja zadań, porad i zasad odżywiania
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program regulacji skłonności
 • Nauka i doświadczenie długofalowej optymalizacji wagi i zmiany nawyków żywieniowych

DIET COACHING RODZINA ZDROWO NAJEDZONA*

 • Proces 6-miesięczny z tygodniowym trybem spotkań coachingowych
 • Program z tygodniowym lub 2-tygodniowym trybem spotkań coachingowych, przeznaczony dla małżeństw, par, rodzin – także wielopokoleniowych
 • Pakiet obejmuje konsultacje indywidualne oraz spotkania z wszystkimi członkami rodziny, objętymi programem (wspólne zakupy, wspólne gotowanie, wspólne zadania i doświadczenia)
 • W ramach pakietu procesem „przeglądu generalnego” odżywiania rodziny objęte zostaną wszystkie obszary jedzenia, tj. zwyczaje rodzinne, catering przedszkolny i szkolny, catering w miejscu pracy, posiłki i przegryzki w domu i poza domem
 • Celem procesu jest optymalizacja wagi ciała członków rodziny oraz długofalowe wdrożenie zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
 • W przypadku osób dorosłych – diagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program regulacji skłonności
 • W razie potrzeby do programu włączony zostanie psycholog/pedagog dziecięcy, wyspecjalizowany także w zmianach nawyków zdrowotnych
 • Wypracowanie i doświadczenie korzystnych dla rodziny zwyczajów żywieniowych i zdrowotnych

DIET COACHING KLUB PRZYJACIÓŁEK

 • Program 3-miesięczny z tygodniowym trybem konsultacji, „szyty na miarę” dla znających i lubiących się kobiet (2-4 osób)
 • Mentoring żywieniowy w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki fizyczno-emocjonalnej kobiety w procesie zmiany odżywiania i rozwoju autoobserwacji
 • Indywidualne zadania i doświadczenia połączone z wymianą i wsparciem przyjaciółek
 • Celem procesu jest optymalizacja wagi ciała i/lub zaprowadzenie ładu w jedzeniu oraz twórcze i radosne spędzenie wspólnie czasu, służącego budowaniu relacji
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program regulacji skłonności
 • Nauka i doświadczenie długofalowych i korzystnych, indywidualnych zwyczajów żywieniowych

COACHING ZDROWIA JEDZENIE NA POCIESZENIE*

 • Program 3-miesięczny z tygodniowym trybem konsultacji coachingowych, przeznaczony dla osób jedzących chaotycznie, ze skłonnością do „zajadania” stresu i stanów ostrego napięcia emocjonalnego
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program kompleksowej regulacji zaburzenia oraz zaprowadzenia ładu w jedzeniu
 • Mentoring żywieniowy w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki fizyczno-emocjonalnej kobiety w procesie zmiany odżywiania i rozwoju autoobserwacji, praca z ciałem i emocjami, praca z relacjami, elementy coachingu wartości
 • Wypracowanie indywidualnego sposobu żywienia, korzystnego dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego, nauka i doświadczenie nowych nawyków żywieniowych służących optymalizacji masy ciała

COACHING ZDROWIA ODCHUDZANIE TURBO*

 • Program 3 lub 6-miesięczny o wzmożonej intensywności zasad i zadań, dla klientów o wyjątkowej determinacji do skutecznego odchudzania w określonym czasie
 • Konsultacje 1 raz lub 2 razy w tygodniu
 • Zachowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego klienta
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i indywidualny program regulacji zaburzenia
 • Praca z ciałem, praca z emocjami, elementy coachingu relacji i coachingu wartości
 • Wypracowanie indywidualnego sposobu żywienia, korzystnego dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego, nauka i doświadczenie nowych nawyków żywieniowych służących optymalizacji masy ciała

DIET COACHING PLUS*

 • Przeznaczony dla osób, które chcą schudnąć lub zmienić skutecznie nawyki żywieniowe i uporządkować swój styl życia, a dodatkowo pragną zwrócić uwagę w procesie coachingowym na mocniejszą niż zwykle pracę nad zmianami w swoim życiu (dotyczącymi nie tylko odżywiania)
 • Program łączący diet coaching i life coaching, elementy coachingu relacji oraz coachingu wartości
 • Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego lub innych zachowań kompulsywnych, indywidualny program regulacji skłonności
 • Wypracowanie indywidualnego sposobu żywienia, korzystnego dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego, nauka i doświadczenie nowych nawyków żywieniowych służących optymalizacji masy ciała.

COACHING ZDROWIA JAZDY EMOCJONALNE

 • Dedykowany osobom, które obserwują u siebie nasilenie zachowań kompulsywnych (kompulsywne jedzenie, sport, zakupy, jazda autem, aktywność w sieci) i chcą nauczyć się umiejętnie zarządzać swoimi emocjami by te „nadaktywności” wyeliminować lub ograniczyć, a w tych zachowaniach przywrócić wolność i radość
 • Program dobierany indywidualnie, proces 3 lub 6-miesięczny
 • Autodiagnoza zachowań kompulsywnych i indywidualny program regulacji zaburzenia

*W ramach procesu coachingu zapewniam moim podopiecznym:

 • bieżący monitoring odżywiania i skuteczne wdrożenie zmiany nawyków żywieniowych,
 • monitorowanie stanu zdrowia,
 • dostosowanie stylu odżywiania do celów i preferencji klienta,
 • zmianę niekorzystnych nawyków i przekonań,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji i wsparcie w zwalczaniu „jedzeniowych sabotażystów”, – praktykę uważności i samoobserwacji,
 • „szyty na miarę” cykl zadań i doświadczeń indywidualnych
 • umiejętności zarządzenia zaburzeniami jedzenia (jedzenie emocjonalne, zwane kompulsywnym)
 • mentoring żywieniowy oraz materiały pomocnicze,
 • praktyczne przepisy kulinarne i porady zakupowe,
 • doradztwo w pracy z ciałem i technikach antystresowych
 • wrodzony upór, odwagę i takt w prowadzeniu klienta przez wątpliwości (precyzowanie celu, opór przed zmianą, brak wiary w siebie, brak umiejętności)
  oraz mnóstwo satysfakcji ze świadomej i ważnej pracy nad sobą

Konsultacje coachingowe oznaczają spotkania indywidualne, rozmowy za pomocą Skype lub telefonu, trwają 60 minut.
Program coachingowy to zwykle 3 lub 6 miesięcy, w zależności od przejętego celu i trybu realizacji, z możliwością przedłużenia procesu.
Pierwsze spotkanie informacyjne jest bezpłatne, a wycena programów uzależniona jest od jego długości i intensywności, do ustalenia w trakcie spotkania informacyjnego.
Oprócz programów indywidualnych i rodzinnych realizuję szyte na miarę cykle warsztatowe z zakresu diet coaching, life coaching i coachingu komunikacji oraz wyjazdowe sesje coachingu grupowego.

Oferta zaktualizowana 15.01.2017